หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ > ฝ่า Pm2.5 เพื่อไม่ละทิ้งการศึกษา ที่จะนำพาไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน
ฝ่า Pm2.5 เพื่อไม่ละทิ้งการศึกษา ที่จะนำพาไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน

admin ps
2020-01-26 14:28:01

  โครงการ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มีการเรียนการสอน ในรายวิชาการปกครองเปรียบเทีย วิชามติมหาชนกับประชาธิปไตย 

และวิชาสติถิเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์