หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ตัวแทนนักศึกษา
ตัวแทนนักศึกษา

admin ps
2020-02-23 16:19:12

นายทรงชัย อินทร์สว่าง นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เข้ารับการประเมินนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ขนาดใหญ่ เขตกรุงเทพฯ
ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 18 ก.พ. 2563 ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา