หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > Open House 2020
Open House 2020

admin ps
2021-09-15 15:37:30

เมื่อวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2564 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Open House 2020 

โดยได้ร่วมแสดงดนตรีในงานกิจกรรม เพื่อเป็นการนันทนาการผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา