หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากจำนวน 12. ทีม กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากจำนวน 12. ทีม กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย

admin ps
2019-11-19 13:31:17

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน สาขาวิชารัฐศาสตร์ นำโดย ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ อาจารย์ ธวัช พุ่มดารา อาจารย์ บริบูรณ์ ฉลอง อาจารย์ประจำสาจาวิชา พร้อมทั้งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา หัวข้อ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับทิศทางเศรษฐกิจไทย โดยวิทยากร คุณ กรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการตอบปัญหาทางวิชาการ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เข้าร่วม 5 มหาวิทยาลัย จำนวน 12 ทีม

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th

www.facebook.com/CIMSSRU