หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครรัฐศาสตร์ โครงการตำรวจ
เปิดรับสมัครรัฐศาสตร์ โครงการตำรวจ

admin ps
2019-11-15 17:16:20

เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการตำรวจฯ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์) 

ตั้งแต่ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

สนใจสมัครโทร 02-160-1557, 096-882-5265

Download ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ

ยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ 
ห้องประสานงานโครงการ อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย